Overnamefinanciering

Soms doet zich zomaar een kans voor; een bedrijf wat past bij de eigen onderneming is voor overname beschikbaar. Het kan een puur zakelijke transactie zijn met als oogmerk een mogelijkheid voor groei, maar vaak heeft de overname ook met een portie goodwill te maken. In beide gevallen is een bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht meestal een langlopend traject waarin het verstandig is om al vroeg over het onderwerp financiering na te denken. Want alleen met een passende financiering kan de bedrijfsovername plaats vinden.

Wij helpen bij het hele traject van bedrijfsovername

Al vroeg in het overnametraject zoeken we contact met de accountant van het over te nemen bedrijf want we vinden het belangrijk alle stappen voor de overname in goed overleg te doen. Dit is ook in belang van de klanten en de leveranciers van het over te nemen bedrijf. De eerste stap is het waarderen van de onderneming waarna er wordt gekeken hoe de financiering kan worden geregeld, vaak is dit een mix van eigen en vreemd vermogen. Als de financiering van een bedrijfsovername niet direct lukt, dan kan een gefaseerde overname een mogelijk alternatief zijn. Ook hierin kunnen we u adviseren.

Wat doen we nog meer?

Bij een bedrijfsovername komt heel wat meer kijken dan alleen de overnamefinanciering. Vaak is een aanvullende financiering van het werkkapitaal vereist. Daarnaast komen er heel wat fiscale zaken en verzekeringskwesties op u af waar we u graag een helpende hand mee bieden.

Geïnteresseerd in Overnamefinanciering?

Contact opnemen

 

SFP Advies is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Klik op 'Ok' als je al geïnformeerd bent over het gebruik van cookies.
Informatie Ok