Deskundigheid

Schulz Financiële Diensten investeert al jaar en dag in deze belangrijke pijler! Voortdurend zijn wij bezig met het bijschaven en vergroten van de relevante vakkennis om u volledig te kunnen blijven voorzien van de juiste financiële adviezen zoals u dat van ons gewend bent.

Hieronder treft u onze belangrijkse certificeringen.

Erkend Hypothecair Planner (NVHP)
Wij zijn aangesloten bij de Stichting voor Erkend Hypothecair Planners. Het advies van een Erkend Hypothecair Planner gaat verder dan de hypotheek alleen. De andere belangrijke facetten van de hypothecaire – en financiële planning worden eveneens meegenomen denk aan de sociale verzekeringen, fiscaal, juridisch en eigen toekomstvoorzieningen. Maar telkens staat het hypotheekadvies centraal.

Gecertificeerd Financieel Planner (FFP)
Schulz Financiele Diensten is aangesloten bij de Federatie Financieel Planners. Uitsluitend gecertificeerd financieel planners mogen gebruik maken van de titel FFP achter hun naam. De hoge kwaliteitseisen van de FFP-er hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, het gedrag en aanspreekbaarheid. De vakkennis wordt getoetst bij de toelating tot het registeren door middel van een zware opleiding en examen, de kennis wordt vervolgens bijgehouden door het met succes afronden van een jaarlijkse permanente educatie.

Erkend Hypotheek adviseur en Erkend Financieel adviseur (SEH)
Hypotheekadvisering is een vak dat hoge eisen stelt aan deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en (sociale) vaardigheden van de adviseur. Er worden immers adviezen gegeven die een grote impact hebben. Om deze kwaliteit te waarborgen, neemt de Stichting Erkend Hypotheekadviseur examens af en stelt zij jaarlijks een PE-programma samen. Deze Erkenningsregeling is een persoonsgebonden certificering voor alle individuele hypotheekadviseurs in Nederland. Met dit label wordt onderscheid gemaakt in de markt.

Vermogensopbouw (beleggen)
Uw adviseur is in het bezit van de diploma’s NIBE beleggingsadvisering en NIBE Effectenbedrijf I en II en beschikt over de nodige ervaring op dit gebied.

Geregistreerd Pensioenconsultant conform de Wet Financieel Toezicht
Demissionair minister De Jager heeft met deze nieuwe wet beoogd de dekundigheid van pensioenadviseurs verder aan te scherpen.  Anders gezegd, eindelijk wordt pensioenadvisering formeel erkend als een echt beroep. Deze ontwikkeling ondersteunen wij van harte. Na de invoering van deze wet, is er een vergunning vereist om pensioenadvies te mogen blijven geven aan ondernemers en ondernemingen. Schulz Financiele Diensten vindt dat dit onderdeel niet mag ontbreken als adviesfunctie en heeft daarop de opleiding gevolgd en inmiddels het zware examen met goed gevolg afgelegd. Schulz Financiele Diensten kan u daarom blijven adviseren op het gebied van pensioen of u nu particulier, ondernemer of pensioenadvies wenst voor de werknemers voor uw bedrijf.

Echtscheidingsplanning
Uw adviseur heeft de opleiding Register Financieel Echtscheidingsadviseur gevolgd en beschikt over de nodige kennis en ervaring op dit gebied. Tevens is er een samenwerking met andere professionals waardoor wij u op dit gebied eveneens optimaal van dienst kunnen zijn.
 
Interesse in een oriënterend gesprek? Bel 0168-850647 of e-mail ons.

SFP Advies is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Klik op 'Ok' als je al geïnformeerd bent over het gebruik van cookies.
Informatie Ok