Vergoeding

Voordat het provisieverbod werd ingevoerd, werkten wij al op declaratiebasis. Alleen hiermee is het mogelijk voor u volledig onafhankelijk de keuze te maken van de beste geldverstrekker.

De vergoeding is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en daarmee samenhangend de investering van tijd die voor de realisatie van uw hypotheekvraagstuk noodzakelijk is. Hiervoor hanteren wij verschillende adviespakketten die met u worden door genomen tijdens het eerste gesprek.