Enkele spelregels

Overgangsregime
De starter op de woningmarkt dient de hypotheek volledig en tenminste middels een annuitair aflossingschema in maximaal 30 jaar terug brengen tot nul. Indien u een doorstromer bent (nu een woning en hypotheek op naam) kunt u mogelijk gebruik maken van het overgangsregime. Dat betekent dat u voor een bepaald gedeelte van de nieuwe hypotheek nog steeds een aflossingsvrij leningdeel mag opnemen. Het is natuurlijk wel de vraag of dit wenselijk is en past binnen uw financiele situatie.

Verlaging maximale hypotheek
Er mag nu nog 100% van de waarde (koopprijs) worden gefinancierd.

Beperking hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan, maar wordt voor bepaalde gevallen wel beperkt. Tussen 2014 en 2042 wordt het maximale tarief van 52% waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken, jaarlijks met 0,5% verlaagd tot het tarief van de 3e schijf (nu nog 42%, in 2014 38%).

Restschuld meefinancieren
Een restschuld ontstaat als de woning wordt verkocht voor een lagere waarde dan de hypotheekschuld. Indien er geen eigen geld aanwezig is, kan de restschuld eventueel worden ondergebracht in de nieuwe hypotheek en/of worden ondergebracht in een separate lening. De rente op de lening voor de restschuld is niet langer meer fiscaal aftrekbaar.

 

Nieuwsgierig?

Neem dan contact met ons voor meer informatie.

SFP Advies is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Klik op 'Ok' als je al geïnformeerd bent over het gebruik van cookies.
Informatie Ok