Nieuwe hypotheekregels

Overgangsregime
De starter op de woningmarkt dient de hypotheek volledig en tenminste middels een annuitair aflossingschema in maximaal 30 jaar terug brengen tot nul. Indien u een doorstromer bent (nu een woning en hypotheek op naam) kunt u mogelijk gebruik maken van het overgangsregime. Dat betekent dat u voor een bepaald gedeelte van de nieuwe hypotheek nog steeds een aflossingsvrij leningdeel mag opnemen. Het is natuurlijk wel de vraag of dit wenselijk is en past binnen uw financiele situatie.

Verlaging maximale hypotheek
Met ingang van 2016 gaat opnieuw het maximaal te lenen bedrag op basis van het inkomen en de waarde van de woning omlaag. De overheid wil hiermee bereiken dat de totale hypotheekschuld in Nederland omlaag gaat aangezien dit nog steeds een risico is voor de Nederlandse economie. Er mag nu nog 101% van de waarde (koopprijs) worden gefinancierd.

Beperking hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan, maar wordt voor bepaalde gevallen wel beperkt. Tussen 2014 en 2042 wordt het maximale tarief van 52% waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken, jaarlijks met 0,5% verlaagd tot het tarief van de 3e schijf (nu nog 42%, in 2014 38%).

Restschuld meefinancieren
Een restschuld ontstaat als de woning wordt verkocht voor een lagere waarde dan de hypotheekschuld. Indien er geen eigen geld aanwezig is, kan de restschuld eventueel worden ondergebracht in de nieuwe hypotheek en/of worden ondergebracht in een separate lening. De rente op de lening voor de restschuld is gedurende maximaal 15 jaar fiscaal aftrekbaar is.

“Scheefwonen” aanpakken
Scheefwonen houdt in dat iemand in een huurwoning woont, maar eigenlijk op basis van het inkomen gemakkelijk een woning zou kunnen kopen. Het huren voor deze groep wordt dus minder aantrekkelijk gemaakt in de hoop dat er vaker een woning gekocht gaat worden. Er worden huurverhoging doorgevoerd oplopend tot 6,5% plus inflatie.


Nieuwsgierig?

Neem dan contact met ons voor meer informatie.