Overige hypotheekvormen

Verder zijn er vanuit het verleden nog de volgende hypotheekvormen:

- beleggingshypotheek
- spaarbeleggingshypotheek
- levenhypotheek
- krediethypotheek

Hypotheekvormen lopende hypotheken

Vóór 1 januari 2013 had je ook bij andere hypotheekvormen recht op hypotheekrenteaftrek. Voor reeds bestaande hypotheken blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar.