Overige hypotheekvormen

Verder zijn er vanuit het verleden nog de volgende hypotheekvormen:

- beleggingshypotheek
- spaarbeleggingshypotheek
- levenhypotheek
- krediethypotheek

Hypotheekvormen lopende hypotheken

Vóór 1 januari 2013 had je ook bij andere hypotheekvormen recht op hypotheekrenteaftrek. Voor reeds bestaande hypotheken blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar.

 

 

 

 

SFP Advies is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Klik op 'Ok' als je al geïnformeerd bent over het gebruik van cookies.
Informatie Ok