Annuiteiten hypotheek

Weten waar u aan toe bent

Met de Annuïteitenhypotheek  weet u waar u aan toe bent. Uw bruto maandlasten blijven de gehele looptijd gelijk en aan het einde van de looptijd is uw hypotheekschuld helemaal afgelost. Bovendien kunt u in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek.

Begin met lage lasten

In het begin betaalt u veel rente en lost u weinig af. Later is dat omgekeerd. Kunt u de rente aftrekken voor de belasting? Dan zijn uw netto maandlasten in het begin het laagst. Omdat u in de loop van de tijd aflost, daalt de rente die u elke maand betaalt. U kunt hierdoor steeds minder rente aftrekken waardoor uw netto maandlasten stijgen.

Hetzelfde bruto maandbedrag

Het bedrag dat u maandelijks betaalt, bestaat uit rente en aflossing. Het bruto bedrag is zodanig berekend dat het totaal te betalen bruto maandbedrag aan rente en aflossing tijdens de gehele looptijd gelijk blijft. Tenminste als de rente niet verandert.

Kenmerken Annuïteitenhypotheek

  • gelijke bruto maandlasten
  • mogelijkheid van hypotheekrenteaftrek
  • na looptijd hele lening afgelost