Financiële planning

De grote waarde van een helder totaalbeeld

Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Kinderen die gaan studeren, de aankoop van een woning, pensionering: mooie gebeurtenissen, maar u moet er wél goed op zijn voorbereid. Financiële planning brengt uitkomst. Door middel van een persoonlijk financieel plan creëert u overzicht over wat nodig is om uw wensen en ambities te realiseren.

Financiële planning

Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u getrouwd, kunt u op termijn misschien een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Scenario’s

Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: u schept een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan

Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt uw risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • loopbaan- en salarisontwikkeling;
 • pensioenopbouw;
 • woonlasten en de waarde van de woning;
 • de kosten van studerende kinderen;
 • risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van je partner.

In drie stappen naar een persoonlijk financieel plan
Wanneer u onze gecertificeerd financieel planner met het FFP CFP®-keurmerk inschakelt, kunt u rekenen op een helder en soepel adviestraject. Dit bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken, een rapportage en tot slot een duidelijk en op maat gesneden advies. Zo krijgt u in ruil voor een beperkte tijdsinvestering maximaal grip op uw financiële toekomst.

 1. Gesprekken
  Voor een persoonlijk financieel plan is uiteraard informatie nodig. Uw financieel planner zal hiervoor doorgaans meerdere gesprekken met u voeren. Hierin kunt u vragen verwachten over:
 • uw inkomenssituatie, vermogensopbouw en uitgaven en risico’s;
 • uw wensen en ambities voor de nabije en verdere toekomst.
 1. Financieel plan
  Uw financieel planner verwerkt al deze informatie tot een rapportage. Die heeft de vorm van een op maat gesneden, integraal financieel plan. Dit beschrijft uw huidige en toekomstige financiële situatie. En het maakt duidelijk wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen.
 1. Financieel advies
  Aan de hand van het persoonlijk financieel plan bespreekt u met uw financieel planner de haalbaarheid van uw wensen en ambities. Aansluitend adviseert hij je over concrete mogelijkheden om deze te realiseren.
Regelmatige update

Elk persoonlijk financieel plan is natuurlijk een momentopname. Uw leven staat immers niet stil. Het is daarom verstandig om uw persoonlijk financieel plan geregeld samen met de financieel planner tegen het licht te houden. Zo kunt u tijdig bijsturen als dat nodig is.

Kosten financieel adviestraject

Wat u voor een financieel adviestraject betaalt, is een kwestie van maatwerk en kan dan ook variëren.

 

SFP Advies is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Klik op 'Ok' als je al geïnformeerd bent over het gebruik van cookies.
Informatie Ok