VRIJSTELLING BOX 3 VERSNELD VERHOOGD

In 2016 wordt het heffingvrije vermogen voor box 3 met 3.000 verhoogd, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Hiermee wordt de kleine spaarder al in 2016 ontzien.

Het is een van de aanvullende maatregelen waarmee het kabinet nu denkt het wetsvoorstel Belastingplan 2016 wel door de Eerste Kamer te krijgen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën: "Omdat het kabinet het belangrijk vindt om de lasten structureel te verlichten, 35.000 banen te creëren en de economische groei te bevorderen, heb ik intensief overleg gevoerd met leden van de Eerste Kamer, waaronder met name van de fractie van D66. Op basis van alle gesprekken stelt het kabinet in deze brief maatregelen voor die, met behoud van de balans, bijdragen aan meer werkgelegenheid, vergroening, lagere lasten op arbeid, aanvullende koopkrachtreparatie voor ouderen en het eerder ontzien van kleine spaarders. Op basis hiervan heeft het kabinet er vertrouwen in dat het voorstel op voldoende steun in beide kamers kan rekenen.(...) Mijn streven is om met medewerking van beide Kamers der Staten-Generaal de novelle in beide Kamers in stemming te kunnen brengen voor het kerstreces."

 

Enkele van de maatregelen die onderdeel moeten worden van het Belastingplan 2016: het kabinet gaat vanaf 2017 de arbeidskorting trager afbouwen. Werkenden met inkomens van circa 35.000 tot 125.000 euro ondervinden hierdoor lagere lasten. Vanaf 2017 is structureel 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Dit komt bovenop de intensivering van de ouderenkorting, eveneens met 100 miljoen, uit de vierde nota van wijziging. Met beide intensiveringen wordt een belangrijk deel van de eenmalige koopkrachtreparatie in 2016 structureel gemaakt.
In 2016 wordt het heffingvrije vermogen voor box 3 met 3.000 euro verhoogd, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Na indexatie komt het heffingvrije vermogen op € 24.437. Hiermee wordt in 2016 al grotendeels aangesloten bij de voorgenomen wijziging van box 3 in 2017, waarin het heffingvrije vermogen wordt gebracht op 25.000. "Hierdoor zullen in 2016 al 215.000 extra belastingplichtigen geen belasting meer betalen in box 3."

De maatregelen uit de novelle en de overige maatregelen worden budgettair gedekt door het tarief in de tweede en de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting in 2016 met 0,2 procentpunt en in 2017 met 0,3 procentpunt minder te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4 procent.

SFP Advies is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Klik op 'Ok' als je al geïnformeerd bent over het gebruik van cookies.
Informatie Ok