Economie groeit harder dan verwacht

De economie groeit volgend jaar harder dan eerder verwacht. Dat komt omdat de burger de portemonnee weer durft te trekken, blijkt uit de uitgelekte Miljoenennota in handen van De Telegraaf.
In 2016 bedraagt de groei naar verwachting 2,4 procent, tegenover 2 procent dit jaar. „De groeicijfers zijn beter dan verwacht in de vorige Miljoenennota doordat de binnenlandse bestedingen sterker zijn toegenomen. De kracht van het herstel blijkt uit het feit dat alle onderdelen van de economie positief bijdragen aan de groeicijfers”, schrijft het kabinet. Gesignaleerd wordt dat het consumentenvertrouwen in juni tot het hoogste niveau steeg in bijna acht jaar tijd. De werkloosheid daalt en de huizenprijzen stijgen. Ook het producentenvertrouwen is hoog en stond in juni op het hoogste punt in ruim vier jaar tijd. „Dit uit zich in de investeringen, waarvan de groei van 2,7 procent in 2014 versnelt tot 6,5 procent.”

Extra impuls

Maar de werkloosheid daalt het kabinet niet hard genoeg. Er komt daarom een lastenverlichting van 5 miljard voor werkenden zodat de economie een impuls kan krijgen. De hoop is dat de werkloosheid daardoor sneller zal dalen. „Dit bevordert het herstel van de consumentenbestedingen verder en geeft zo een extra impuls aan de economie en de werkgelegenheid”, valt te lezen. „Ten tweede draagt de lastenverlichting op de middellange termijn structureel bij aan meer werkgelegenheid”, schrijft minister Dijsselbloem (Financiën) in zijn Miljoenennota.
De lastenverlichting behelst ondermeer een forse intensivering van de zogeheten arbeidskorting voor inkomens tot 50.000 euro met maximaal 700 euro. Ook gaan de tweede en derde belastingschijf met ongeveer 2 procentpunt omlaag. Het toptarief van 52 procent gaat later in, zodat mensen pas bij een hoger inkomen voor dit maximumtarief worden aangeslagen. Volgens het kabinet komt dat meer overeen met de praktijk in andere landen.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgt een plus (0,3 miljard) en ook voor de kinderopvangtoeslag wordt bijna 300 miljoen euro vrijgemaakt. Doel is de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen te bevorderen. Werkgevers krijgen een subsidie om het aantrekkelijker te maken om mensen met een laag inkomen in dienst te nemen. De algemene heffingskorting wordt volledig afgebouwd.

'Uitvoering in kinderschoenen'

Defensie krijgt er op termijn structureel 345 miljoen euro bij. Het kabinet wil niks weten van het etiket dat het uitgeregeerd is. Dijsselbloem benadrukt dat veel hervormingen pas net zijn goedgekeurd en dat de uitvoering nog in de kinderschoenen staat:
„Hervormingen blijven belangrijk om duurzame groei te bevorderen en de overheidsfinanciën blijvend op orde te brengen. Het kabinet heeft hiertoe de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen. De parlementaire besluitvorming is inmiddels voor een groot deel afgerond. Bij veel van deze hervormingen is de uitvoering pas net begonnen. Het kabinet ziet erop toe dat dit zorgvuldig gebeurt, met aandacht voor de gevolgen die burgers bedrijven en instellingen ervaren. Waar dat nodig bleek, heeft het kabinet maatregelen genomen om negatieve gevolgen te verzachten. Het kabinet ziet hervormen als een continu proces van aanpassen aan veranderende omstandigheden. Deze hervormingen versterken de concurrentiekracht van Nederland en waarborgen de houdbaarheid van de sociale voorzieningen.”

Bedreigingen

Het kabinet constateert verder dat er in het buitenland bedreigingen zijn voor de Nederlandse groei. Een risico is dat de VS nu voor het eerst in lange tijd de rente wil verhogen en de gevolgen daarvan zijn nog onbekend. Ook zal de Chinese economie minder hard uitdijen dan eerder werd gedacht en daar kan Nederland last van krijgen. „Een kleine open economie als Nederland kan meer dan gemiddeld last krijgen van een Chinese groeivertraging.”

SFP Advies is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Klik op 'Ok' als je al geïnformeerd bent over het gebruik van cookies.
Informatie Ok